لیستی از انجمن های کاربری گیمپ :

انجمن رسمی گیمپ ایراین :
Forum.gimp.ir